Ny Sifoundersökning: Ökat förtroendeövertag för Reinfeldt

62 procent av svenskarna känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt som statsminister, medan 22 procent känner störst förtroende för Mona Sahlin. 16 procent är tveksamma eller vet inte. Reinfeldts övertag har på tre månader ökat från 30 till 40 procentenheter. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

– Det ökade förtroendegapet kan högst sannolikt förklaras av Greklandskrisen och den internationella ekonomiska oron. Reinfeldt upplevs som en lugn och trygg statsminister i tider av stor ekonomisk oro. Resultatet kan ses som ett mycket gott betyg åt regeringens hantering av lågkonjunkturen, säger Patrik Westander, vd på Westander.

När samma fråga ställdes i februari hade Reinfeldt störst förtroende hos 56 procent av väljarna och Sahlin hos 26 procent, medan 18 procent var tveksamma eller inte visste. Såväl det ökade förtroendet för Reinfeldt som det minskade förtroendet för Sahlin är statistiskt säkerställda.

– Reinfeldts klart ökade förtroendeövertag överraskar med tanke på att bara fyra månader återstår till valet. I den här typen av förtroendefråga kan gapet mellan den sittande statsministern och oppositionsledaren förväntas minska ju närmare valdagen vi kommer. Oppositionsledaren blir helt enkelt mer aktuell som möjlig statsminister, säger Patrik Westander.

Nära tre av tio rödgröna väljare, 29 procent, känner störst förtroende för Reinfeldt som statsminister. 2 procent av de borgerliga väljarna känner störst förtroende för Sahlin.

Sifoundersökningen genomfördes den 17-20 maj. 1.000 personer fick frågan: ”Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin?” Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet.