Ny Sifoundersökning: Störst förtroende för Björklund som skolminister

29 procent av svenskarna känner störst förtroende för Jan Björklund (FP) som skolminister efter valet, medan 25 procent har störst förtroende för Gustav Fridolin (MP). Motsvarande siffra är 16 procent för den tidigare skolministern Ibrahim Baylan (S) och 4 procent för Tomas Tobé (M). Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

– Jan Björklund har ett stort personligt förtroende hos väljarna, trots en strid ström av dåliga nyheter om utvecklingen i den svenska skolan. Björklund och Fridolin har båda två långt högre förtroende i skolfrågan än det väljarstöd deras respektive partier har i opinionen, säger Patrik Westander, vd på Westander.

8 procent av de rödgröna väljarna känner störst förtroende för Björklund som skolminister, medan 15 procent av alliansväljarna känner störst förtroende för Fridolin.

– Eftersom likriktningen är stor i skolpolitiken blir väljarnas förtroende för skolministerkandidaterna särskilt viktigt. Björklunds förtroendeövertag antyder att skolfrågan inte behöver bli en black om foten för alliansen när valrörelsen hettar till och ministerkandidaterna blir medialt exponerade, säger Patrik Westander.

Enligt tidigare opinionsundersökningar är skolan en av de allra viktigaste valfrågorna. Den Pisamätning som presenterades i början av december visade att Sverige har den sämsta kunskapsutvecklingen av alla länder inom OECD.

Sifoundersökningen genomfördes den 17–20 februari 2014. Följande fråga ställdes till 1 000 personer: ”Vem av följande fyra personer känner du störst förtroende för som möjlig skolminister efter höstens riksdagsval?” Så här fördelades svaren:

Jan Björklund (FP): 29 procent
Gustav Fridolin (MP): 25 procent
Ibrahim Baylan (S): 16 procent
Tomas Tobé (M): 4 procent
Tveksam/vet ej: 26 procent