Ny Sifoundersökning: Störst förtroende för Miljöpartiet i klimatfrågan

Drygt fyra av tio svenskar, 43 procent, känner störst förtroende för Miljöpartiet i klimatfrågan. Elva procent känner störst förtroende för Moderaterna, fem procent för Centerpartiet och fyra procent för Socialdemokraterna. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När samma fråga ställdes i mars 2010 kände 39 procent av väljarna störst förtroende för Miljöpartiet, elva procent för Moderaterna, sex procent för Socialdemokraterna och fyra procent för Centerpartiet.

Också bland de borgerliga väljarna är förtroendet störst, 30 procent, för Miljöpartiet i klimatfrågan. Bland de moderata väljarna har 31 procent störst förtroende för Moderaterna i klimatfrågan, medan 32 procent har störst förtroende för Miljöpartiet. Det är bara Centerns väljare som har större förtroende för det egna partiet i klimatfrågan än vad de har för Miljöpartiet, 41 procent mot 19 procent.

Klimat- och miljöfrågan är, enligt flera mätningar, en av de viktigaste frågorna för allmänheten inför valet och i dag presenterar allianspartierna en gemensam rapport om miljö och klimat.

– Det krävs en stark borgerlig satsning om de ska bryta Miljöpartiets förtroendeövertag bland väljarna i klimatfrågan, säger Jessica Henryson, klimatexpert på Westander Klimat och Energi.

Sifoundersökningen genomfördes den 14-17 juni 2010. 1.000 personer fick frågan: ”Vilket parti känner du störst förtroende för när det gäller klimatfrågan?” Så här fördelades svaren (resultaten från mars 2010, december 2009, september 2009 och juni 2009 inom parentes):

Miljöpartiet: 43 procent (39, 40, 36, 44)
Moderaterna: 11 procent (11, 10, 9, 10)
Socialdemokraterna: 4 procent (6, 8, 7, 5)
Centerpartiet: 5 procent (4, 4, 6, 7)
Folkpartiet: 3 procent (1, 2, 2, 3)
Vänsterpartiet: 1 procent (1, 2, 2, 1)
Kristdemokraterna: 1 procent (1, 1, 1, 1)
Tveksam/vet ej: 32 procent (36, 33, 38, 29)