Ny Sifoundersökning: Störst förtroende för Socialdemokraterna i jobbfrågan

En av fyra svenskar, 25 procent, känner störst förtroende för Socialdemokraterna när det gäller jobben och arbetslösheten. Men det är jämnt i toppen och 24 procent känner störst förtroende för Moderaterna. Hela 37 procent anger inte något parti. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

– Nästan fyra av tio väljare kan inte ange vilket parti de har störst förtroende för i jobbfrågan. Den sida som lyckas vinna den här gruppen osäkra väljare kommer sannolikt också att vinna valet, säger Patrik Westander, vd på Westander.

I alliansregeringens nyligen presenterade väljarsamråd Samtal med Sverige utsågs just ”jobben och arbetslösheten” till den enskilt viktigaste framtidsfrågan för Sverige.

– I ett läge med kanske tvåsiffrig arbetslöshet 2010 kan vi räkna med att jobben blir den viktigaste valfrågan såväl i den rödgröna valplattformen som i alliansregeringens valmanifest, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 27-30 juli 2009. 1 000 personer fick frågan ”Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten?” Så här fördelades svaren:

Socialdemokraterna: 25 procent
Moderaterna: 24 procent
Folkpartiet: 5 procent
Centerpartiet: 3 procent
Miljöpartiet: 2 procent
Vänsterpartiet: 2 procent
Kristdemokraterna: 1 procent
Tveksam/vet ej: 37 procent

Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet inför valet 2010.