Ny Sifoundersökning: Störst förtroende för Socialdemokraterna i jobbfrågan

Nära var tredje svensk, 32 procent, känner störst förtroende för Socialdemokraterna när det gäller jobben och arbetslösheten. 23 procent känner störst förtroende för Moderaterna. Hela 34 procent kan inte ange något parti. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När samma fråga ställdes i oktober 2009 kände 35 procent av väljarna störst förtroende för Socialdemokraterna och 28 procent för Moderaterna. 28 procent svarade då att de var tveksamma eller inte visste. Socialdemokraternas övertag var bara en procentenhet i juli 2009 och har under de tre senaste månaderna ökat från sju till nio procentenheter.

– Andelen osäkra väljare har ökat men Socialdemokraterna har fortfarande ett klart större förtroende i jobbfrågan än Moderaterna. Båda de två stora partierna verkar inställda på att göra valet till en kraftmätning om sysselsättningen, säger Patrik Westander, vd på Westander.

Med en hänvisning till den förra Sifomätningen om jobbfrågan deklarerade Socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin på DN Debatt i oktober att ”socialdemokratin ska aldrig mer förlora initiativet när det gäller jobben”. Statsminister Fredrik Reinfeldt skrev i sin tur nyligen på SvD Brännpunkt att ”valet 2010 kommer att bli en folkomröstning om arbetslinjen”.

– Med en stigande arbetslöshet under ett valår blir jobbpolitiken närmast automatiskt den dominerande frågan. Den sida som lyckas vinna väljarnas förtroende när det gäller jobben vinner sannolikt också valet, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 11-13 januari 2010. 1 000 personer fick frågan ”Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten?” Så här fördelades svaren (resultatet från oktober 2009 inom parentes):

Socialdemokraterna: 32 procent (35)
Moderaterna: 23 procent (28)
Folkpartiet: 4 procent (2)
Vänsterpartiet: 3 procent (4)
Centerpartiet: 1 procent (2)
Miljöpartiet: 1 procent (1)
Kristdemokraterna: 1 procent (0)
Tveksam/vet ej: 34 procent (28)

Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet inför valet 2010.

Pressmeddelanden 2010

Visa fler