Ny Sifoundersökning: Störst förtroende för Socialdemokraterna i jobbfrågan

31 procent av svenskarna känner störst förtroende för Socialdemokraterna när det gäller jobben och arbetslösheten. 29 procent känner störst förtroende för Moderaterna, medan 30 procent inte kan ange något parti. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

– Det växande förtroendet för den socialdemokratiska jobbpolitiken kan kopplas till debatten om den höga ungdomsarbetslösheten. Kampen mot arbetslösheten är av tradition en socialdemokratisk hjärtefråga och nu har Stefan Löfven lyckats återta initiativet i frågan, säger Patrik Westander, vd på Westander.

Moderaternas övertag med två procentenheter har under det senaste halvåret förbytts i ett övertag för Socialdemokraterna med två procentenheter. När samma fråga ställdes i oktober 2012 kände 29 procent av väljarna störst förtroende för Moderaterna och 27 procent för Socialdemokraterna. 33 procent svarade då att de var tveksamma eller inte visste.

– Både Socialdemokraterna och Moderaterna är inställda på att göra valrörelsen 2014 till en kraftmätning om sysselsättningen. Det parti som får ett förtroendeövertag i jobbpolitiken ligger i vinnarhålet, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 14–20 maj 2013. Följande fråga ställdes till 1 000 personer: ”Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten?” Så här fördelades svaren (resultaten från januari 2013, oktober 2012, juli 2012, mars 2012, december 2011, oktober 2010, augusti 2010, april 2010, januari 2010, oktober 2009 och juli 2009 inom parentes):

Socialdemokraterna: 31 procent (30, 27, 32, 30, 23, 24, 25, 27, 32, 35, 25)
Moderaterna: 29 procent (30, 29, 26, 28, 37, 38, 35, 32, 23, 28, 24)
Vänsterpartiet: 3 procent (3, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 2)
Folkpartiet: 2 procent (2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 5)
Miljöpartiet: 2 procent (1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2)
Centerpartiet: 1 procent (1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 3)
Kristdemokraterna: 0 procent (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1)
Sverigedemokraterna: 0 procent (1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)
Tveksam/vet ej: 30 procent (31, 33, 34, 30, 27, 24, 29, 31, 34, 28, 37)