Ny Sifoundersökning: Stort förtroendeövertag för Moderaterna i jobbfrågan

37 procent av svenskarna känner störst förtroende för Moderaterna när det gäller jobben och arbetslösheten. 23 procent känner störst förtroende för Socialdemokraterna, medan 27 procent inte kan ange något parti. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

Moderaternas övertag är oförändrat på 14 procentenheter. När samma fråga ställdes i oktober 2010 kände 38 procent av väljarna störst förtroende för Moderaterna och 24 procent för Socialdemokraterna. 24 procent svarade då att de var tveksamma eller inte visste.

– Förtroendet för den moderata jobbpolitiken är stort, trots att kampen mot arbetslösheten av tradition är en socialdemokratisk paradgren och trots flera signaler om en svag utveckling på arbetsmarknaden, säger Patrik Westander, vd på Westander.

Sifomätningen är genomförd veckan innan Arbetsförmedlingen presenterade sin senaste prognos över arbetsmarknaden 2012 och 2013. Prognosen visar att vi har två kärva år framför oss med en arbetslöshet som stiger till 8,5 procent 2013.

Sifoundersökningen genomfördes den 28 november – 1 december 2011. 1 000 personer fick frågan ”Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten?” Så här fördelades svaren (resultaten från oktober 2010, augusti 2010, april 2010, januari 2010, oktober 2009 och juli 2009 inom parentes):

Moderaterna: 37 procent (38, 35, 32, 23, 28, 24)
Socialdemokraterna: 23 procent (24, 25, 27, 32, 35, 25)
Vänsterpartiet: 5 procent (4, 3, 2, 3, 4, 2)
Miljöpartiet: 3 procent (2, 2, 2, 1, 1, 2)
Folkpartiet: 2 procent (3, 3, 2, 4, 2, 5)
Centerpartiet: 1 procent (3, 2, 2, 1, 2, 3)
Kristdemokraterna: 1 procent (2, 1, 0, 1, 0, 1)
Sverigedemokraterna: 1 procent (1, 0, 0, 0, 0, 0)
Tveksam/vet ej: 27 procent (24, 29, 31, 34, 28, 37)