Ny Sifoundersökning: Stort förtroendeövertag för Reinfeldt

60 procent av svenskarna känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt som statsminister, medan 22 procent känner störst förtroende för Håkan Juholt. 19 procent är tveksamma eller vet inte. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När Sifo ställde frågan om statsministerförtroende i augusti 2010 hade Fredrik Reinfeldt störst förtroende hos 63 procent av väljarna och Mona Sahlin hos 18 procent, medan 18 procent var tveksamma eller inte visste. När Reinfeldt nu ställs mot Juholt i motsvarande undersökning minskar statsministerns övertag från 45 till 38 procentenheter.

– Reinfeldts stora förtroendeövertag överraskar med tanke på det socialdemokratiska uppsvinget i opinionen den senaste tiden. Statsministern har ett mycket stort personligt förtroende bland väljarna, säger Westanders vd Patrik Westander.

Mer än var fjärde rödgrön väljare, 26 procent, känner störst förtroende för Reinfeldt som statsminister. 1 procent av alliansväljarna känner störst förtroende för Juholt.

– De minskade ideologiska skillnaderna mellan blocken ökar betydelsen av väljarnas förtroende för statsministerkandidaterna. När Sifo ställde motsvarande förtroendefråga om Persson och Reinfeldt inför valet 2006 vann dåvarande utmanaren Reinfeldt vid fyra av sex tillfällen, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 20-22 juni. 1 000 personer fick frågan: ”Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Håkan Juholt?” Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet.