Ny Sifoundersökning: Tre av fyra vill tvinga lobbyfirmorna till öppenhet

74 procent av svenskarna tycker att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Bara 9 procent är emot förslaget, medan 17 procent inte har någon åsikt i frågan. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

– Budskapet till pr-branschen är att vi måste möjliggöra insyn och medial granskning av den professionella lobbyverksamheten. Samhällsengagemang och politisk påverkan är i grunden något positivt, men lobbying med dold uppdragsgivare är ett demokratiproblem, säger Patrik Westander, vd på Westander.

I en rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO: 2012:1) behandlas frågan om politiker som byter sida och exempelvis blir pr-konsulter och lobbyister. I rapporten rekommenderas lobbyorganisationerna att ”tydligare redovisa vilka kunder och intressen de företräder”. Dessutom föreslås ”en generell möjlighet att utlösa en ettårig karantän för statsråd, statssekreterare och generaldirektörer”.

– Det viktiga är inte om det tar tio eller tolv månader innan en tidigare minister blir professionell lobbyist. Problemet är bristen på insyn och pr-branschens hemliga uppdragsgivare. Lobbying med dold uppdragsgivare kan vilseleda opinioner och ge politiker felaktiga beslutsunderlag, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 3–5 juni 2013. Följande fråga ställdes till 1 000 personer: ”Det blir allt vanligare med professionella lobbyister, det vill säga konsulter som hjälper sina uppdragsgivare att påverka politiska beslut. Tycker du att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag?”

”Ja” svarade 74 procent, fördelade på ”mycket bra förslag” (42 procent) och ”ganska bra förslag” (32 procent), ”Nej” svarade 9 procent, fördelade på ”ganska dåligt förslag” (6 procent) och ”mycket dåligt förslag” (3 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 17 procent.