Ny Sifoundersökning: Tre gånger så stort förtroende för Reinfeldt

Sex av tio svenskar, 60 procent, känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt som statsminister. En tredjedel så många, 20 procent, känner störst förtroende för Mona Sahlin, medan 19 procent är tveksamma eller inte vet. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När samma fråga ställdes i maj 2009 hade Reinfeldt störst förtroende hos 64 procent av väljarna och Sahlin hos 21 procent, medan 15 procent var tveksamma eller inte visste. Reinfeldts övertag var bara 2 procentenheter i februari 2008. Under de senaste tre månaderna har övertaget minskat från 43 till 40 procentenheter, huvudsakligen för att andelen osäkra har ökat.

– Förtroendet för Fredrik Reinfeldt är nu tre gånger så stort som för Mona Sahlin. EU-ordförandeskapet innebär att Reinfeldt har goda förutsättningar att behålla det massiva övertaget under hösten, säger Patrik Westander, vd på Westander.

Tre av tio rödgröna väljare, 31 procent, känner störst förtroende för Reinfeldt som statsminister. 1 procent av de borgerliga väljarna känner störst förtroende för Sahlin.

– Förtroendegapet mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin har huvudsakligen uppstått under den ekonomiska krisen. Reinfeldt har upplevts som en lugn och trygg statsminister i en tid av stor ekonomisk oro, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes mellan den 26 augusti och 1 september. 1.000 personer fick frågan: ”Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin?” Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet.