Oberoende Elhandlare samarbetar med Westander

Branschföreningen Oberoende Elhandlare har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan. Samarbetet gäller opinionsbildning och politisk påverkan i syfte att undanröja konkurrenshinder på elmarknaden.

Branschföreningen Oberoende Elhandlare är en sammanslutning av elhandelsföretag som är fristående från det svenska elmarknadsoligopolet. Gemensamt för medlemsföretagen är att de vill ha bättre konkurrensvillkor på elmarknaden.

– Oligopolföretagen fördröjer nödvändiga åtgärder för en fungerande elmarknad. Oberoende Elhandlare har en tuff uppgift att skapa konkurrensneutrala villkor mellan de renodlade elhandlarna och de stora bolagen som förutom elhandel har elproduktion och elnät, säger Johan Öhnell, ordförande i Oberoende Elhandlare.

Vattenfall, Sydkraft och Fortum förfogar i dag ensamma över närmare 90 procent av elproduktionen, 70 procent av slutkundsmarknaden och mer än hälften av elnäten i Sverige. Krånglande elleverantörsbyten och osunda konkurrensförhållanden har bidragit till att de fristående och konkurrerande elleverantörerna blivit allt färre. Oberoende Elhandlare arbetar för att vända denna trend.

– Vi satsar på att göra vår röst hörd för att förbättra konsumenternas och de elköpande företagens ställning. Westander kommer att bli en viktig resurs i det arbetet, säger Johan Öhnell.

– Oberoende Elhandlare har resursstarka meningsmotståndare, men ännu starkare argument. Jag ser fram emot ett inspirerande påverkansarbete med många potentiella allianspartner, säger Olle Schubert, projektledare på Westander Publicitet & Påverkan.