Pär Daléus ny delägare i Westander

Pär Daléus blir ny delägare i Westander, efter att bara ha jobbat på pr-byrån i två år. Han är expert på kriskommunikation och har tidigare forskat och utbildat inom kris och ledarskap vid Försvarshögskolan.

Westander har sedan tidigare 16 delägare som i genomsnitt har jobbat åtta år i företaget. Med sina två år på Westander är Pär Daléus bland de delägare som har jobbat kortast tid i företaget.

– Jag är stolt och glad över förtroendet. Delägarskapet gör mig om möjligt ännu mer motiverad i mitt arbete för att Westander ska kunna erbjuda Sveriges bästa rådgivning inom kriskommunikation, säger Pär Daléus.

Tidigare har Pär Daléus under tio år bedrivit forskning och utbildning om krishantering vid Försvarshögskolan, bland annat när det gäller etik och ansvarsutkrävande i samband med kriser. Han har också arbetat som sakkunnig i krishanteringsfrågor i regeringskansliet.

– Jag är glad att Pär Daléus väljer att investera i Westander. Delägarskap uppmuntrar till långsiktighet och stärker de ekonomiska incitamenten att expandera, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 39 miljoner 2016. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån ägs fortfarande till största delen av grundarna.

Pressmeddelanden 2017

Visa fler