Påverkansrapporten årets nyhet i Pr-handboken

I dag släpper Westander den tjugonde upplagan av Pr-handboken, med 300 tips om hur man kommunicerar på andra sätt än genom köpt reklamutrymme. Nytt för i år är bland annat 10 tips om påverkansrapporten.

– Om många gör sina röster hörda blir debatten mer allsidig samtidigt som politikerna får bättre beslutsunderlag. Det främsta demokratiska problemet är inte de som lobbar, utan alla de som inte lobbar, säger Linnea Sandström Lange, som ansvarar för Westanders specialistområde Arbetsmarknad.

Pr-handboken 2024 innehåller totalt 40 helt nya tips, bland annat om hur man som lobbyist kan utforma en rapport för att påverka politiska beslut. Utöver tipsen om påverkansrapporten handlar de nya tipslistorna om allt från frågor och svar-dokumentet till att sätta mål och genomföra kundundersökningar.

– Westander vill bidra till ökat samhällsengagemang. Med Pr-handboken vill vi göra pr-verktygen tillgängliga för fler, säger Westanders vd Patrik Westander.

Berättelsen om Pr-handboken börjar kring millennieskiftet med ett inställt föredrag för Djurens Rätt. Henrik Westander hade sammanställt över 15 års erfarenhet av att opinionsbilda mot svensk vapenexport. Nu hade han 101 praktiska pr-tips, men inga åhörare. Ur misslyckandet föddes idén om en kostnadsfri handbok för att göra pr-verktygen tillgängliga för fler.

Pr-handboken har hittills utkommit i 20 upplagor och tryckts i totalt 272 000 exemplar. Många fler tipslistor finns att läsa på westander.se, där Pr-handboken förra året hade 71 000 unika sidvisningar. Mångfaldigande av Pr-handboken är tillåtet med angivande av källan.

Välkommen att kontakta någon av våra konsulter för expertkommentarer.