Pr-branschens etik duger inte

Pr-branschen förtjänar sin skumraskstämpel, så länge som den accepterar lobbying i det fördolda. Det skriver pr-konsulterna Patrik och Henrik Westander i en debattartikel idag i Finanstidningen.

”Tyvärr accepteras lobbying i det fördolda av större delen av pr-branschen. De pr-byråer som försvarar sådan lobbying är samma företag som utan urskiljning säljer sig själva som legoknektar till högstbjudande åsiktsarmé. Demokratin är den stora förloraren på hemlighetsmakeriet”, skriver bröderna Westander.

I debattartikeln uppmanas pr-branschföreningen Precis att inkludera principen om öppen lobbying i sina etiska regler. Pr-branschföreningen har idag en alltför svag uppförandekod för professionella lobbyister. Den första punkten gäller öppenhet: ”Vid anmodan från folkvald representant eller tjänsteman skall en lobbyist alltid vara beredd att ange vem han är, var han arbetar, på vems uppdrag kontakten äger rum och i vilket syfte.”

– Varför bara ”vid anmodan”? Dessutom måste samma öppenhet gälla i förhållande till andra berörda parter, exempelvis en meningsmotståndare eller en journalist, säger Patrik Westander.

– Och varför berör pr-branschföreningen bara konsultlobbyistens agerande och inte uppdragsgivarens? Flera pr-byråer accepterar eller till och med föreslår sina uppdragsgivare att ”avsändaren inte ska synas”, säger Henrik Westander.

Ett konkret förslag till formulering från Westander: ”En lobbyist skall inte medverka till att bilda opinion och påverka beslut i hemlighet, utan tvärtom verka aktivt för att berörda parter – såväl politiska beslutsfattare som media och allmänheten – får veta vem eller vilka som står bakom varje lobbyingkampanj lobbyisten driver.”