Ragn-Sells väljer Westander

Miljöföretaget Ragn-Sells har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet handlar om att stärka varumärket och bilda opinion för en cirkulär ekonomi byggd på modern återvinning.

– Ragn-Sells mål är att bli tankeledare inom cirkulär ekonomi och verka för att allt mer resurser förs tillbaka in i kretsloppet. Westanders kompetens och engagemang inom hållbarhet gör dem till rätt samarbetspartner för oss, säger Cecilia Zarbell, kommunikationschef på Ragn-Sellsföretagen.

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Koncernen har verksamhet i fem länder och omsatte 5,5 miljarder kronor 2016. All verksamhet utgår från synen på avfall som en värdefull resurs.

– Ragn-Sells har en vilja och förmåga att driva på omställningen till ett hållbart samhälle som gör företaget unikt i Sverige i dag. Vi är stolta och glada över att få bidra till det arbetet, säger Anders Wennerstrand, kundansvarig seniorkonsult på Westander.

I Westanders arbetsgrupp ingår även Hanna Berheim Brudin, chef för Westander Hållbarhet, och pr-konsulterna Katalin Herngren Bachry och Jacob Risberg. Westander är Årets stora pr-byrå 2018 och har de senaste tio åren vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 40,5 miljoner 2017. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.