Rekordstort deltagande i Westanders valenkät

Tre av fyra riksdagskandidater på valbar plats, 76 procent, deltog i ”Stora valenkäten” som pr-byrån Westander genomfört på uppdrag av 21 olika organisationer och företag.

– Intresset för ”Stora valenkäten” har varit rekordstort, bland både Westanders uppdragsgivare och riksdagskandidaterna, säger Nina Halling, pr-konsult och ansvarig projektledare på Westander.

Hela 389 av 510 riksdagskandidater på valbar plats ägnade cirka en timme var åt att besvara de 66 frågorna. Svarsfrekvensen uppgick därmed till 76 procent, vilket kan jämföras med 62 procent när motsvarande enkät genomfördes inför riksdagsvalet 2010.

– Syftet med Westanders valenkät är att underlätta för samhällsaktörer att ställa frågor och för riksdagskandidater att svara på många frågor på ett samlat och enkelt sätt, säger Nina Halling.

Westanders valenkät genomfördes som en elektronisk enkät till alla toppkandidater i riksdagspartierna, totalt 510 personer, under perioden 19 maj – 9 juni. Frågeställaren har ensamrätt över svaren på de egna frågorna.

Deltagandet var högt i alla partier: Vänsterpartiet (100 procent), Centerpartiet (94 procent), Miljöpartiet (91 procent), Folkpartiet (85 procent), Kristdemokraterna (84 procent), Socialdemokraterna (73 procent), Moderaterna (64 procent) och Sverigedemokraterna (60 procent). 

Resultaten från Westanders valenkät kommer att kommuniceras av frågeställarna på olika sätt, via rapporter, pressmeddelanden och debattartiklar, både i sociala och traditionella medier.

Följande organisationer och företag deltog i Westanders valenkät: Astma- och Allergiförbundet, Cementa, Diakonia, Forska!Sverige, Global Challenges Foundation, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lärarförbundet, Naturskyddsföreningen, Norrbotniabanan, OX2 Vindel, Polisförbundet, SEKAB, Statoil, Svebio, Svensk Vindenergi, Svenska kyrkan, Svenska Stadsnätsföreningen, Sveriges Konsumenter, TCO, Westander, Visma och Återvinningsindustrierna. 

Hela arbetet med Stora valenkäten samordnades och genomfördes av pr-byrån Westander.