Right Livelihood väljer Westander för Snowden-kampanj

Stiftelsen The Right Livelihood Award Foundation, som årligen delar ut det så kallade alternativa Nobelpriset, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet gäller opinionsbildning och politisk påverkan för att Edward Snowden, en av 2014 års pristagare, ska få komma till Sverige och ta emot sitt pris.

– Edward Snowden har gjort världen en stor tjänst genom att avslöja den massövervakning som bedrivs av USA:s och andra länders säkerhetstjänster. Genom samarbetet med Westander vill vi skapa opinion för att Snowden ska få komma till Sverige och ta emot sitt pris, säger Ole von Uexkull, vd på The Right Livelihood Award Foundation.

The Right Livelihood Award Foundation är en politiskt och ideologiskt oberoende stiftelse som årligen delar ut Right Livelihood-priset, även kallat det alternativa Nobelpriset. Stiftelsen ser som sin uppgift att stötta och ge röst åt pristagarna. År 2014 tilldelades Edward Snowden stiftelsens hedersutmärkelse. Prisutdelningen ägde rum i december 2014, då Snowden deltog via länk från Moskva. Hans pris väntar fortfarande på honom.

– Massövervakning är ett allvarligt hot mot det öppna samhället och demokratin behöver visselblåsare som Edward Snowden. Det känns oerhört viktigt att arbeta för att han ska få komma till Sverige och hämta sitt pris, säger Frida Blom, kundansvarig pr-konsult på Westander och tidigare ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Frida Blom, Johan Nyman och Henrik Westander. Byrån har 30 anställda och över 50 aktiva kundrelationer. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.