Riksdagen bör lära ut hur man skriver motioner

Var femte riksdagsledamot har undertecknat en motion som innehåller material som kopierats direkt från olika intresseorganisationer, enligt SVT:s granskning. Problemet är dock inte att vissa lobbar, utan att inte fler gör det. Riksdagen borde lära ut hur man skriver motionsunderlag och på andra sätt försöker påverka politiken.

– Problemet är varken de som lobbar eller riksdagsledamöterna som använder deras texter. Problemet är att alltför få organisationer, företag och enskilda personer vet hur man hjälper riksdagsledamöter att skriva motionstexter, säger Mattias Goldmann, Westander Publicitet & Påverkan.

– Riksdagen borde med gratis kurser och information på webbplatsen lära ut hur man skriver motionsförslag och på andra sätt försöker påverka politiken, säger Mattias Goldmann.

Lobbying borde betraktas som något av en demokratisk skyldighet. Politisk påverkan ger beslutsfattarna tillgång till fler vinklingar på problemen och därmed ett bättre beslutsunderlag.

– Det borde till och med vara en del av skolundervisningen att lära sig hur man agerar för att påverka politiska partier och hur man skriver motionsförslag, säger Mattias Goldmann.

Westander Publicitet & Påverkan anser att lobbying ska vara tillgänglig för alla, inte bara för de rika. Därför har företaget lagt ut sina egna lobbyingtips på sin webbplats.