Riksdagsledamöter: lobbyister dåligt pålästa

En av tio riksdagsledamöter anser att lobbyister lägger fram förslag som ligger i linje med deras eller partiets åsikt. Fyra av tio ledamöter tycker att lobbyisterna är väl insatta i respektive partis åsikter. Det visar en ny undersökning från pr-byrån Westander.

Riksdagsledamöter är på flera punkter kritiska till de presentationer som lobbyister gör för dem. Lobbyister bör ”vara bättre pålästa och inte bygga allt på generella antaganden”, menar en ledamot.

– Riksdagsledamöternas betyg visar att det finns mycket kvar att lära, även för proffslobbyister. Alla aktiva samhällsaktörer bör regelbundet se över sina metoder för att påverka beslutsfattare, säger Johannes Hylander, projektledare på pr-byrån Westander.

42 procent av de moderata ledamöterna tycker att lobbyister är tillräckligt insatta i partiets politik. Hos socialdemokraterna tycker bara 30 procent att lobbyister är insatta. En ledamot menar att det ofta är ”medias bild som dominerar. Partiets mening kan ofta vara mer nyanserad.”

Med stöd av undersökningen går det att lämna följande rekommendationer till den som vill påverka en politiker i ett möte:

1. Förbered dig väl: Undersök vem som beslutar i frågan, var ärendet ligger och de senaste händelserna.
2. Undersök målgruppen: Studera vad politikern och partiet har tyckt tidigare genom att söka på riksdagens och mediers webbplatser.
3. Formulera dina åsikter kortfattat: Dina argument ska kunna presenteras kortfattat utan att det krävs detaljerade förkunskaper.
4. Strukturera din presentation: Lyft fram det viktigaste först. Genom att sätta agendan får du bestämma vad ni ska prata om.
5. Var löftesleverantör i stället för kravmaskin: Knyt an till politikernas vallöften och lämna konkreta förslag på hur de kan infrias.

Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät till riksdagsledamöterna den 23 oktober till 7 november 2007. 111 ledamöter svarade på enkäten, vilket motsvarar ett bortfall på 68,2 procent.