Sex av tio oroade för ökad främlingsfientlighet

Sex av tio svenskar, 63 procent, känner oro för ökad främlingsfientlighet. Oron är stor i nästan alla politiska läger, enligt en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

Främlingsfientliga attityder bekymrar väljarna inom båda de politiska blocken. Bland rödgröna väljare känner 82 procent mycket eller ganska mycket oro för ökad främlingsfientlighet. Motsvarande siffra för alliansväljarna är 64 procent.

– Det finns en rädsla bland svenska folket för att främlingsfientligheten ska breda ut sig. Den statsvetenskapliga forskningen visar också hur viktigt det är att värna förtroendet människor emellan, säger Westanders vd Patrik Westander.

Oron för ökad främlingsfientlighet är störst bland Vänsterpartiets väljare och lägst bland Sverigedemokraternas väljare:

Vänsterpartiet: 87 procent
Miljöpartiet: 83 procent
Socialdemokraterna: 78 procent
Centerpartiet: 71 procent
Liberalerna: 67 procent
Moderaterna: 62 procent
Kristdemokraterna: 51 procent
Sverigedemokraterna: 21 procent

Enligt det globala forskningsprojektet World Values Survey är Sverige ett land präglat av mellanmänsklig tillit. Vi svenskar har högst tillit i världen till personer vi aldrig träffat tidigare, till personer med annan religion och till personer av annan nationalitet.

– Tilliten är kanske den svenskaste av alla svenska värderingar och det är något vi kan vara stolta över. Främlingsfientligheten underminerar förtroendet människor emellan, skapar konflikter och leder till ett slöseri med kompetens, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 29 maj–6 juni 2018 som en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade frågan ”Känner du oro för ökad främlingsfientlighet?”. ”Ja” svarade 63 procent, fördelade på ”mycket” (28 procent) och ”ganska mycket” (36 procent). ”Nej” svarade 35 procent, fördelade på ”inte särskilt mycket” (26 procent) och ”inte alls” (9 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 2 procent.

Här kan du läsa hela Sifoundersökningen.

Pressmeddelanden 2018

Visa fler