Sex av tio riksdagskandidater vill kräva öppenhet av lobbyfirmor

Sex av tio riksdagskandidater tycker att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Färre än två av tio tycker att det är ett dåligt förslag. Det framgår av en ny undersökning gjord av pr-byrån Westander. Samtidigt visar en ny Sifoundersökning att 82 procent av svenskarna instämmer i förslaget.

– Det finns ett massivt stöd, tvärs över partigränserna, för att ställa öppenhetskrav på professionella lobbyister. I dag kan man anlita en pr-byrå för att påverka politiska beslut i hemlighet. Det är ett demokratiskt problem, säger Westanders vd Patrik Westander.

Inför politikerveckan i Almedalen och inför höstens riksdagsval har Westander frågat såväl riksdagspartiernas kandidater på valbar plats som allmänheten om inställningen till öppenhetskrav på lobbyister.

Av riksdagskandidaterna anser 60 procent att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. 38 procent anser att det är ett ”mycket bra förslag” medan 22 procent tycker att det är ett ”ganska bra förslag”. 19 procent tycker att det är ett dåligt förslag, medan 22 procent inte har någon åsikt i frågan.

Bland allmänheten är stödet för förslaget ännu starkare. I en ny Sifoundersökning, beställd av Westander, säger hela 82 procent av svenskarna att de vill ha öppenhetskrav på pr- och lobbyföretag. 

– Lobbying med dold uppdragsgivare kan vilseleda opinioner och ge politiker felaktiga beslutsunderlag. Om de riksdagskandidater som blir invalda i höst vill agera och kräva öppenhet av pr-byråerna så har de ett starkt stöd bland allmänheten, säger Patrik Westander.

Förslaget om att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag får större stöd bland riksdagskandidaterna inom den rödgröna oppositionen än bland alliansens företrädare. 76 procent av kandidaterna från S, V och MP anser att det är ett mycket bra eller bra förslag, jämfört med 37 procent av kandidaterna från M, C, FP och KD.