Sex nya delägare i Westander

Pr-byrån Westander har fått sex nya delägare: Birger Östberg, Jenny Kölfors, Jessica Henryson, Johanna Look, Mikael Persson och Sandro Wennberg. Målet är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

– Vi tror att ägarspridningen kommer att hjälpa oss i vår ambition att bli en av Sveriges största pr-byråer. Delägarskap uppmuntrar till långsiktighet och stärker de ekonomiska incitamenten att expandera, säger vd Patrik Westander.

De sex nya delägarna är samtliga mångåriga medarbetare på företaget och i första hand enhetschefer eller biträdande enhetschefer. Pr-byrån ägdes tidigare till lika delar av bröderna Henrik och Patrik Westander. Styrelseordföranden Henrik Westander har nu gått ner i ägande till 37,9 procent, medan vd:n Patrik Westander kvarstår som huvudägare med 50,1 procent av aktierna.

– Nu får vi en slagkraftig kombination av nytt blod och bibehållen stabilitet i ägarkretsen. Vi skapar ett förändringstryck, samtidigt som vi bevarar grundvärderingarna, säger Patrik Westander.

Westander har nu 28 anställda och har som mål att växa till 35 anställda 2014. Den senaste rekryteringskampanjen resulterade i 258 ansökningar och urvalsprocessen pågår för fullt.

– Vi hoppas kunna anställa tre–fyra nya konsulter i vårens rekryteringsomgång. Dessutom har ytterligare tre konsulter skrivit på avtal och är på väg in, säger Patrik Westander.