Sida skriver ramavtal med Westander

Av 26 ursprungliga anbudsgivare är pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan en av de sju byråer som biståndsorganet Sida nu har för avsikt att skriva ett ramavtal med avseende strategisk kommunikationsrådgivning.

Ramavtalet är tvåårigt och kan förnyas två gånger, med tolv månader åt gången. Westanders arbetsgrupp består av Henrik Westander, Mattias Goldmann, Janna Sundewall och David Persson.

– Vi brukar undvika offentliga upphandlingar, eftersom de är så tidskrävande. Men att få ett ramavtal med Sida passar vår byrå som hand i handske, med tanke på vår erfarenhet av att jobba med biståndsfrågor och våra konsulters personliga engagemang, säger vd Patrik Westander.

Övriga sex företag är Adam Smith International, Amazonas relationship management, Global Reporting Sweden, Gullers Grupp, Homo Communicans och Nordisk Organisationskommunikation.

Timpriset för senior kommunikationsrådgivning varierar stort mellan de olika företagen, från 850 kr för Global Reporting till 1.875 kr för Homo Communicans. Westanders timpris är 1.400 kr exklusive moms

Pressmeddelanden 2004

Visa fler