Sju av tio riksdagskandidater vill kräva öppenhet av lobbyfirmor

Sju av tio riksdagskandidater, 71 procent, tycker att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyuppdrag. Det framgår av en ny undersökning bland 293 riksdagskandidater genomförd av pr-byrån Westander.

– Det finns goda skäl att ställa öppenhetskrav på just pr- och lobbykonsulter. Lobbying med dolda kunder kan vilseleda både politiker och opinioner, säger Westanders vd Patrik Westander.

I dag kan aktörer som inte själva vill synas anlita pr-byråer för att påverka politiska beslut. Riksdagen ställer inga öppenhetskrav för att motverka lobbying med dolda kunder.

– Ett lagstadgat lobbyregister kan skapa fler demokratiska problem än det löser. Riksdagen bör i stället demokratisera lobbyismen genom att införa en frivillig uppförandekod för pr- och lobbykonsulter, säger Patrik Westander.

Undersökningen genomfördes under perioden 22 maj – 18 juni som en elektronisk enkät bland riksdagskandidater på valbar plats. 293 av totalt 532 riksdagskandidater, motsvarande en svarsfrekvens på 55 procent, besvarade den här frågan: ”I dag kan aktörer som inte själva vill synas anlita pr-byråer för att påverka politiska beslut. Vad anser du om förslaget att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag?”

”Bra förslag” svarade 71 procent, fördelade på ”mycket” (51 procent) och ”ganska” (20 procent). ”Dåligt förslag” svarade 17 procent, fördelade på ”ganska” (15 procent) och ”mycket” (2 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 11 procent.