Skogssällskapet väljer Westander

Stiftelsen Skogssällskapet har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet ska stärka varumärket och bidra till debatten om ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk.

– Förväntningarna är mycket höga på vad skogen ska räcka till och det behövs en stor öppenhet för nya idéer och ny kunskap. Skogssällskapets röst är viktig i debatten om ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk, säger Ulrika Lagerlöf, kommunikationsansvarig på Skogssällskapet.

Skogssällskapet hjälper skogsägare att utveckla sina skogsfastigheter och är en av Sveriges största privata finansiärer av skoglig forskning. Skogssällskapet ägs av en allmännyttig stiftelse och är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier. Målet är att genom skräddarsydd skogsförvaltning bruka skogen hållbart.

I Westanders arbetsgrupp ingår byråchefen Johanna Look, pr-konsulten Jacob Risberg samt Jessica Henryson som är chef för Westander Klimat och Energi.

– Debatten kring skogen är infekterad. Jag hoppas att Westander kan bidra till en mer nyanserad debatt om hur skogen kan bli en viktig del av lösningen på klimatkrisen, säger Johanna Look, kundansvarig konsult på Westander.

De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.