Stabil vinst för Westander

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 29,7 miljoner kronor under årets första nio månader, en ökning med 1,1 miljoner eller fyra procent jämfört med motsvarande period 2016.

Westanders rörelseresultat uppgick till 5,9 miljoner kronor under de första nio månaderna 2017, vilket är samma rörelseresultat som under motsvarande period förra året. Därmed tangerar byrån sitt lönsamhetsrekord trots att de anställda fick en lönehöjning med elva procent från årsskiftet.

– Våra stabila ekonomiska resultat speglar att företagen allt mer väljer att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme. Westander vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten, säger byråns vd Patrik Westander.

Företag svarade för 61 procent av byråintäkten under de första nio månaderna, medan intresseorganisationer stod för 29 procent och myndigheter för resterande 10 procent.

– Ett samarbete med Westander kostar cirka en miljon kronor per år. Då finns dels utrymme för våra konsulter att vara proaktiva, dels goda förutsättningar att nå kundens mål utan att skapa ett konsultberoende, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 39 miljoner 2016. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Sex av de senaste nio åren har Westander utsetts till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

Pressmeddelanden 2017

Visa fler