Starkt första kvartal för Westander

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan ökade byråintäkten med 26 procent under första kvartalet 2007, jämfört med motsvarande period förra året. Vinstmarginalen uppgick till 32 procent.

Westanders vinst uppgick till 2,0 miljoner kronor första kvartalet 2007, att jämföra med 1,2 miljoner under första kvartalet förra året. Byråintäkten var 6,1 miljoner kronor, en ökning med 26 procent från 4,8 miljoner under första kvartalet 2006.

– Vår tillväxt beror framför allt på att våra befintliga uppdragsgivare satsar mer på pr. Den timprishöjning till 1.600 kronor som vi genomförde med start från årsskiftet har också bidragit till den ökade byråintäkten, säger vd Patrik Westander.

Westander är en av Sveriges snabbast växande pr-byråer. Byrån har för närvarande 23 anställda och cirka 45 aktiva kundrelationer. Bland Westanders nya uppdragsgivare under första kvartalet finns logistikföretaget Green Cargo. Westander har vuxit med god lönsamhet varje år sedan starten och planerar en fortsatt tillväxt genom rekrytering.

– Högkonjunkturen har lett till att fler pr-konsulter och lobbyister är öppna för att byta jobb. Det ökar våra möjligheter att rekrytera konsulter med praktiska erfarenheter av medierelationer och lobbying, säger Patrik Westander.

Westander utsågs nyligen, för andra året i rad, till Sveriges Bästa Pr-byrå av Resumé. Under 2006 utsågs Westander också till snabbväxande Gasellföretag av Dagens Industri och ekonomiskt högpresterande Superföretag av Veckans Affärer.