Starkt första kvartal för Westander

Pr-byrån Westander ökade byråintäkten med 37 procent under första kvartalet, jämfört med första kvartalet 2002. Vinstmarginalen uppgick till 34 procent. Företaget har beslutat att en årsbonus motsvarande totalt 40 procent av vinsten under 2003 ska utgå till de anställda.

– Lågkonjunkturen innebär att företagen drar ner på konsultkostnader. Det gynnar vår affärsidé, som är att vara en sparringpartner och hjälpa kunderna att själva skapa publicitet och lobba, säger vd Patrik Westander.

Westanders vinst uppgick till drygt 0,6 miljoner kronor under första kvartalet 2003. Byråintäkten ökade till 2,0 miljoner kronor, att jämföra med 1,4 miljoner under första kvartalet 2002. Flera nya kunder tillkom, däribland Apoteket, Statoil, Svenskt Näringsliv och Taxi 020. Westander har för närvarande drygt 20 aktiva kundrelationer med en genomsnittlig faktureringsnivå på 30.000–40.000 kronor per månad.

– Westander ska fortsätta att växa lönsamt genom rekrytering. Jag för samtal med såväl informationschefer som politiskt aktiva personer. Men också pr-konsulter som tror på Westanders inriktning är välkomna att höra av sig, säger Patrik Westander.

Företaget har beslutat att 40 procent av vinsten under 2003 ska delas ut i form av en årsbonus – lika för alla anställda. Samma bonussystem tillämpades under 2002 och innebar att de som jobbat på byrån hela året kunde kvittera ut 53.500 kronor i bonus.

Pressmeddelanden 2003

Visa fler