Statoil samarbetar med Westander

Statoil har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan. Samarbetet går ut på att skapa publicitet kring Statoils strävan att vara en god samhällsmedborgare.

– Inom Statoil finns mängder av goda exempel på allt ifrån våra aktiva miljösatsningar till det kontinuerliga arbetet med att vara en god och ansvarstagande arbetsgivare. Detta ska vi bli bättre på att lyfta fram, säger Ulf Svahn, informationsdirektör på Statoil.

– Westanders affärsidé är att vara en sparringpartner och hjälpa uppdragsgivarna att själva skapa publicitet. Den arbetsmetoden fungerar särskilt bra gentemot en så professionell kund som Statoil, säger Eva Corp, projektledare på Westander Publicitet & Påverkan.

Statoil erbjuder dels oljeprodukter och alternativa energislag, dels drivmedel, snabbmat, livsmedel samt bil- och fritidsprodukter vid cirka 600 servicestationer i hela Sverige.

Westander är en liten men snabbt växande pr-byrå. Under 2002 ökade byråintäkten med 63 procent till drygt 5 miljoner kronor. Bland Westanders uppdragsgivare finns företag, myndigheter och intresseorganisationer.

Pressmeddelanden 2003

Visa fler