Svensk Exportkredit väljer Westander

Det statliga bolaget Svensk Exportkredit (SEK) har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet ska stärka varumärket och bidra till exportföretagens och deras underleverantörers hållbara omställning även i Sverige.

– Om vi ska rädda klimatet måste fler svenska företag investera för att bli klimatneutrala. Vår finansiering hjälper dem att fortsätta vara konkurrenskraftiga samtidigt som de ställer om sin verksamhet för att minska klimatpåverkan, säger Petra Könberg, chef för Marknad och kommunikation på Svensk Exportkredit.

Svensk Exportkredit är ett statligt bolag som finansierar stora exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. Uppdraget är att stärka exportföretagens konkurrenskraft och bidra med jobb och hållbar tillväxt i Sverige. Bolaget bidrar även med finansiering till företag som ställer om verksamheten för att minska sin klimatpåverkan.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Sebastian Stjern, Anders Wennerstrand och Karin Malmström.

– Klimatkrisen är en av vår tids största samhällsutmaningar. Jag hoppas att Westander kan bidra till att fler företag använder sig av finansiering från Svensk Exportkredit för att ställa om till en mer hållbar verksamhet, säger Sebastian Stjern, kundansvarig konsult på Westander.

De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.