Svenska Solskyddsförbundet väljer Westander

Svenska Solskyddsförbundet har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet handlar om att stärka branschorganisationens varumärke och opinionsbilda för ökad medvetenhet om solskyddslösningars effekt på klimat och folkhälsa.

– Värmeböljor blir allt vanligare även i Sverige, men luftkonditionering är dyrt och bidrar till klimatkrisen. Solskyddsbranschen kan på ett energieffektivt sätt bidra till hälsosamma inomhusmiljöer, säger Margareta Bergetun, vd på Svenska Solskyddsförbundet.

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation med cirka 110 företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen.

I Westanders arbetsgrupp ingår Emma Rost och Kajsa Ljungberg, som är två av byråns specialister inom strategi, hållbarhet och tankeledarskap.

– Jag ser fram emot att hjälpa Svenska Solskyddsförbundet att delta i debatten om hur Sverige kan bli bättre rustat för extremväder. Solavskärmning är betydligt mer kostnads- och energieffektivt än elektriska kylanläggningar, säger Emma Rost, kundansvarig konsult på Westander.

De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.