Tre av fyra vill kunna se oklippt intervjumaterial

Granskande journalistik kritiseras ofta för att vara ”vinklad”, så att exempelvis tv-intervjuer klippts för att bekräfta den bild reportern vill ge. Tre av fyra svenskar tycker att SVT borde lägga ut det oklippta intervjumaterialet på nätet, enligt en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

Hela 74 procent av svenskarna tycker att Sveriges Television – i kontroversiella frågor och på den intervjuade personens anmodan – borde lägga ut det oklippta intervjumaterialet på nätet, så att alla kan se om det har vinklats eller inte. Bara 12 procent är emot förslaget, medan 14 procent inte har någon åsikt i frågan.

– SVT bör gå i bräschen för en ökad öppenhet hos medierna genom att lägga ut oklippt material på nätet. SVT lade ut tre oklippta minuter ur intervjun med ROKS ordförande Ireen von Wachenfeldt på sin webbplats. Det är en arbetsmetod som nu bör bli praxis, säger vd Patrik Westander.

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan har i olika sammanhang argumenterat för att media bör medverka till att medborgarna får ett kritiskt förhållningssätt till mediernas budskap.

– Bakom mediernas budskap finns alltid en avsändare, som ofta vill påverka mottagaren på ett eller annat sätt. Därför är det viktigt att medierna öppet beskriver hur det redaktionella arbetet går till och dessutom är beredda att visa oklippt intervjumaterial när den intervjuade begär det, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1.000 personer under perioden 30 maj-2 juni 2005. Följande fråga ställdes: ”Granskande journalistik kritiseras ofta för att vara ‘vinklad’, så att exempelvis tv-intervjuer klippts för att bekräfta den bild reportern vill ge. Tycker du eller tycker du inte att Sveriges Television – i kontroversiella frågor och på den intervjuade personens anmodan – borde lägga ut det oklippta intervjumaterialet på nätet, så att alla kan se om det har vinklats eller inte?”

Svarsandelarna blev som följer: Ja, borde läggas ut på nätet: 74 procent; Nej, borde inte läggas ut på nätet: 12 procent; Tveksam, vet ej: 14 procent.

Pressmeddelanden 2005

Visa fler