Två av tre kommuner använder sociala medier

Två av tre kommuner, 64 procent, använder Facebook och 29 procent använder Twitter. Det framgår av en ny undersökning bland 210 kommuner som pr-byrån Westander genomfört.

– Allt fler kommuner ser nyttan med Facebook och Twitter som ett sätt att föra dialog med invånarna, säger Mikael Persson, pr-konsult på Westander.

64 procent av Sveriges kommuner använder Facebook med kommunen som avsändare och 29 procent anger att de använder Twitter. 33 procent använder varken Facebook eller Twitter.

Bland de kommuner som inte använder sociala medier anger hälften, 52 procent, att de planerar att börja men inte har hunnit. 26 procent anger resursbrist som skäl. Ingen kommun anger dock att man inte ser nyttan med närvaron i sociala medier.

– För många kommuner tar det säkert tid att landa rätt i kommunikationen, såväl vad gäller ämnen som ton och omfattning. Men rätt använt inser allt fler kommuner att sociala medier kan användas för att vitalisera demokratin, säger Mikael Persson.

Westanders enkätundersökning genomfördes i maj 2011. Samtliga 290 kommuner kontaktades och 210 svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 73 procent.

Den 6 juli, under årets Almedalsvecka, arrangerar pr-byrån Westander ett öppet seminarium som handlar om de sociala mediernas roll för demokratin: ”Borde Carl Bildt sluta twittra?”. Panelen består av politikerna Gudrun Schyman (FI) och Maria Abrahamsson (M) tillsammans med Mattias Jansson, kommundirektör i Katrineholms kommun och Jenny Madestam, statsvetare vid Stockholms universitet.

Pressmeddelanden 2011

Visa fler