Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla väljer Westander

Kommunerna Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla har i en gemensam upphandling valt pr-byrån Westander. Samarbetet avser rådgivning inom pr och mediearbete.

– Kommunerna i Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla vill förstärka mediearbetet och kommunikationen med såväl kommunmedborgarna som med omvärlden. Westanders erfarenheter när det gäller medierelationer blir till stor nytta för oss, säger Johannes Wikman, kommunikationsstrateg i Upplands Väsby kommun.

I arbetsgruppen från Westander ingår Birger Östberg, Kajsa Claude och Ylva Rylander. Ramavtalet löper på två år med möjlighet till förlängning med upp till två år. Avtalet omfattar rådgivning och stöd i samband med medieaktiviteter samt medieträning och kriskommunikation.

– Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla är tillsammans en expansiv region med sammanlagt 165 000 invånare. Alla tre kommunerna har viktiga budskap som behöver komma ut i ett medielandskap som präglas av närheten till Stockholm, säger Birger Östberg, kundansvarig på Westander.