Westander över 55 miljoner

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2021 blev rekordstora 55,4 miljoner kronor, en ökning med 10,1 miljoner eller 22 procent jämfört med 2020. Byråintäkten per anställd ökade till 1,7 miljoner.

Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 55 miljoner 2021.

– Vi har i kronor räknat aldrig vuxit snabbare än 2021. Westanders tillväxtmål är att fördubbla byråintäkten på sju år, motsvarande en ökning med 10 procent per år, säger företagets vd Patrik Westander.

Bland Westanders nya samarbeten finns Svensk Exportkredit, Nationalencyklopedin, Skogssällskapet, Gröna arbetsgivare och Funktionsrätt Sverige. Företag svarade för 66 procent av byråintäkten under 2021, medan intresseorganisationer stod för 26 procent och myndigheter för resterande 8 procent.

– Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till samhällsnytta. Vi anställer samhällsengagerade personer, tar bara uppdrag som vi själva sympatiserar med och vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, säger Patrik Westander.

Westander ställer sedan 13 år en egen fråga om medarbetarens självskattade ”bidrag till en positiv samhällsutveckling” i undersökningsföretaget Regis årliga medarbetarstudie. 2021 blev betyget 9,1 på en tiogradig skala.

Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer. Vårens rekryteringskampanj har sista ansökningsdag den 3 februari.

Westanders resultat för 2021 publiceras den 20 januari.