Westander över 69 miljoner

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2022 blev rekordstora 69,1 miljoner kronor, en ökning med 13,7 miljoner eller 25 procent jämfört med 2021. Byråintäkten per anställd ökade till 1,9 miljoner.

Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 29 miljoner kronor 2012 till 69 miljoner 2022.

– Vi har i kronor räknat aldrig vuxit snabbare än 2022. Westanders tillväxtmål är att fördubbla byråintäkten på sju år, motsvarande en ökning med 10 procent per år, säger företagets vd Patrik Westander.

Medelantalet anställda under året var 37 personer. Företag svarade för 64 procent av byråintäkten under 2022, medan intresseorganisationer stod för 24 procent och myndigheter för resterande 12 procent.

– Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi anställer samhällsengagerade personer, tar bara uppdrag som vi själva sympatiserar med och vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, säger Patrik Westander.

I Westanders kundundersökning 2022 besvarades den här frågan av 64 kundkontakter: ”I vilken grad tycker du att ert samarbete med Westander bidrar till att skapa samhällsnytta?” Kundbetyget blev 9,4 på en tiogradig skala.

Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer. Vårens rekryteringskampanj har sista ansökningsdag den 26 januari.

Westanders resultat för 2022 publiceras den 20 januari.