Westander är Bästa arbetsgivare 2022

Fackförbundet DIK har utsett pr-byrån Westander till Bästa arbetsgivare på Årets Byrå-galan 2022. Utmärkelsen tilldelas en arbetsgivare inom byråbranschen som ”gör ett extra bra arbete för att skapa ett hållbart arbetsliv för sina anställda”.

– Vi är oerhört stolta och glada över att Westander nu har utsetts till Bästa arbetsgivare två gånger under de senaste tre åren. Vi arbetar systematiskt med att bygga en lönsam snällhetskultur på arbetsplatsen, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander utsågs dessutom till Årets stora pr-byrå i kundundersökningen Årets Byrå 2022. Därmed har Westander blivit utsedd till Årets stora pr-byrå åtta gånger och 15 år i rad kommit på pallplats i undersökningen, som denna gång omfattade 56 av företagets kunder.

– På Westander kan vi jämföra kundnöjdheten med medarbetartrivseln 15 år tillbaka i tiden. År efter år följer kurvorna varandra, som ett tydligt tecken på hur viktig trivseln på arbetsplatsen är för resultaten, säger Patrik Westander.

Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Företagets filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete utan att behöva jobba övertid.

Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 55 miljoner 2021. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.