Westander är minst hemliga lobbyfirman

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan är Sveriges minst hemliga lobbyfirma. En undersökning i mediedatabasen AffärsData placerar Westander i topp bland över 100 pr-byråer.

Westander är dessutom den enda lobbyfirman på tio i topp-listan som öppet redovisar sina lobbyinguppdrag på den egna webbplatsen.

– Resultatet är trevligt för oss som uppstickare, men inget gott betyg åt branschen. Westanders placering i topp beror inte bara på vår egen öppenhet, utan minst lika mycket på de stora lobbyfirmornas hemlighetsmakeri, säger vd Patrik Westander.

Undersökningen utgår från över 100 pr-byråer och redovisar, med start den 1 januari 2001, antalet artiklar i mediedatabasen AffärsData där såväl byrånamnet som begreppet ”lobbying” ingår i artikeln.(1)

Placering
Företag
Artiklar fr 2001-01-01 ”byrånamn + lobbying”
Antal artiklar per mkr i byråintäkt (2)

1
Westander
30
3,9

2
JKL
26
0,3

3
Kreab
21
0,1

4
Hill & Knowlton
19
iu

5
Prime
18
0,4

6
GCI Rinfo
14
0,2

7
Burson-Marsteller
14
iu

8
Havanna
6
0,7

9
Geelmuyden.Kiese
5
0,6

10
Samhällsaktörerna
4
iu

– Hemlighetsmakeriet i branschen innebär att det sannolikt bara är en tidsfråga innan riksdagen, i likhet med Europaparlamentet, börjar ställa öppenhetskrav på oss lobbyister, säger Patrik Westander.

Europaparlamentet antog 1997 ordningsregler för lobbygrupper. Lobbyister som får ett passerkort ska antecknas i ett särskilt register som är offentligt. För att få passerkortet förnyat ska lobbyisterna bland annat lämna en rapport om sin lobbyverksamhet. (3)
_____________

(1) Se länkar till andra pr-byråer under ”Konkurrenter” på www.westander.se.
(2) Byråintäkter från pr-branschföreningens webbplats samt Westanders årsredovisning 2003. 
(3) Källa: Riksdagens webbplats.

Pressmeddelanden 2004

Visa fler