Westander bloggar från Almedalen

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan finns på plats i Visby under Almedalsveckan nästa vecka för att iaktta och lära, samt dela med sig av sina synpunkter och kunskaper kring lobbying. Westanders konsulter rapporterar dagligen sina iakttagelser på en blogg som går att följa på www.www.westander.se.

– Vår blogg kommer att innehålla kortfattade analyser och kommentarer av aktiviteterna ur ett lobbyingperspektiv. Syftet är att fler ska lära sig hur man går tillväga för att påverka politiska beslut och medias agenda, säger Birger Östberg, pr-konsult på Westander.

Från Westander Publicitet & Påverkan deltar förutom Birger Östberg även Eva Corp, Jean-Daniel Maurin, Jesper Katz, Jessica Henryson och Therese Björk.

– Öppenheten som präglar Almedalen ligger helt i linje med vår syn på lobbyistens ansvar. Ju fler som lobbar öppet desto bättre för demokratin. Under Almedalsveckan är såväl politiker som beslutfattare tillgängliga och varje budskap har en tydlig avsändare. Det är så lobbying bör bedrivas, säger Birger Östberg.

Westander växer och har nyligen flyttat till större lokaler. Byrån har för närvarande 30 aktiva kundrelationer. Byråintäkten ökade med 54 procent under första kvartalet 2005, jämfört med motsvarande period föregående år. Westander är en av Sveriges snabbast växande pr-byråer.

Pressmeddelanden 2005

Visa fler