Westander breddar ägandet

Pr-byrån Westander erbjuder delägarskap till nyckelpersoner bland de anställda. För att underlätta en ägarspridning har bolagsstämman beslutat att sänka soliditeten genom en aktieutdelning på 9,7 miljoner kronor.

Westander kommer under 2012 att erbjuda delägarskap till några nyckelpersoner bland de anställda. Pr-byrån ägs i dag till lika delar av bröderna Henrik och Patrik Westander. Styrelseordföranden Henrik Westander kommer att gå ner i ägande till 37,9 procent. Vd:n Patrik Westander kommer att kvarstå som långsiktig huvudägare med 50,1 procent av aktierna.

– Ägarspridningen kommer hjälpa oss i vår ambition att bli en av Sveriges största pr-byråer. Vi vill främja ett långsiktigt förhållningssätt till både uppdragsgivare och anställda, säger Patrik Westander.

För att underlätta ägarspridningen har bolagsstämman beslutat om en extraordinär utdelning på 9,7 miljoner kronor, vilket sänker företagets soliditet från tidigare 70,6 procent till 50,3 procent. Ett minskat eget kapital sänker det pris per aktie som de nya delägarna får betala. Westanders mål är en soliditet på minst 30 procent och branschmedianen för pr-byråer av motsvarande storlek är på 28,6 procent.

– Vi vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Då är det viktigt att vi upprätthåller en soliditet som skapar anställningstrygghet även i lågkonjunktur, säger Patrik Westander.

Westander har för närvarande 27 anställda och har som mål att växa till 35 anställda 2014. Byrån utsågs till Kundens Bästa Pr-byrå 2011 i Novus och Resumés kundundersökning. Westander har sju år i rad, 2005–2011, vunnit någon av branschens två stora kundundersökningar.