Westander delar ut 1,7 miljoner

Pr-byrån Westanders resultat efter skatt blev rekordstora 3,4 miljoner kronor under 2014, en ökning med 2,1 miljoner jämfört med året dessförinnan. 1,7 miljoner av resultatet delas ut till aktieägarna. Det beslutade Westanders årsstämma under torsdagen.

Westanders utdelningspolicy innebär att cirka hälften av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna. Efter utdelningen på 1,7 miljoner har företagets soliditet under det senaste året ökat från 54,4 procent till 55,3 procent, en nivå som är klart högre än branschmedianen på cirka 30–35 procent för pr-byråer av motsvarande storlek.

– Vi vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Då är det viktigt att vi upprätthåller en soliditet som skapar anställningstrygghet, säger Westanders vd Patrik Westander.

Förvaltningsberättelsen lyfter fram den marknadsmöjlighet som ligger i att två av tre svenskar vill att företagen ska delta mer i samhällsdebatten: ”Ett företag som deltar i samhällsdebatten bygger sitt varumärke, stärker företagskulturen, fördjupar sina kundrelationer, ser nya affärsmöjligheter och blir mer attraktivt som arbetsgivare.”

– De allra flesta företag håller en alldeles för låg profil i samhällsdebatten. Företagens deltagande i debatten är för viktigt för att överlåtas åt branschorganisationerna, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt under 2014 blev rekordstora 35,3 miljoner kronor, en ökning med 7,0 miljoner eller 25 procent jämfört med 2013. Byråintäkten per anställd ökade till 1,5 miljoner, vilket bidrog till att lönekostnader per anställd, inklusive pensionskostnader, ökade till 0,9 miljoner.

Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer. Byrån har i dag 34 anställda. Westander har under fem av de senaste sju åren blivit utsedd till Årets Byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.