Westander delar ut 1,9 miljoner

Pr-byrån Westanders resultat efter skatt blev rekordstora 3,7 miljoner kronor för 2016, en ökning med 1,4 miljoner jämfört med året dessförinnan. Årsstämman har nu beslutat att 1,9 miljoner av resultatet delas ut till aktieägarna.

Westanders utdelningspolicy innebär att hälften av årets resultat efter skatt delas ut till aktieägarna. Efter årets utdelning på 1,9 miljoner blir företagets soliditet 57,4 procent, en nivå som är klart högre än medianen på 30–35 procent för pr-byråer av motsvarande storlek.

– Vi vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Då är det viktigt att vi upprätthåller en soliditet som skapar anställningstrygghet, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Sex av de senaste nio åren har Westander utsetts till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.

– Vi arbetar systematiskt med att bygga en effektiv och lönsam snällhetskultur på arbetsplatsen. Företag med en snällhetskultur kan ta mer betalt för sina tjänster, enklare rekrytera rätt personer och behålla medarbetarna längre, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 39 miljoner 2016. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Pressmeddelanden 2017

Visa fler