Westander delar ut 2,3 miljoner

Pr-byrån Westanders resultat för 2018 blev rekordstora 4,5 miljoner kronor efter skatt, en ökning med 0,8 miljoner jämfört med året dessförinnan. Årsstämman har nu beslutat att dela ut 2,3 miljoner av resultatet till aktieägarna.

Westanders utdelningspolicy innebär att hälften av årets resultat efter skatt delas ut till aktieägarna. Efter årets utdelning på 2,3 miljoner blir företagets soliditet 57 procent, en nivå som är klart högre än medianen på 30–35 procent för pr-byråer av motsvarande storlek.

– Vi vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Då är det viktigt att vi upprätthåller en soliditet som skapar anställningstrygghet, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westander har totalt 20 delägare som har jobbat i genomsnitt åtta år i företaget. Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån ägs fortfarande till största delen av grundarna.

– Jag är glad att så många kollegor väljer att investera i Westander. Delägarskap uppmuntrar till långsiktighet och stärker de ekonomiska incitamenten att expandera, säger Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 47 miljoner 2018. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.