Westander delar ut 2,4 miljoner

Pr-byrån Westanders resultat för 2019 blev rekordstora 4,8 miljoner kronor efter skatt, en ökning med 0,3 miljoner jämfört med året dessförinnan. Årsstämman har beslutat att dela ut 2,4 miljoner av resultatet till aktieägarna.

Westanders utdelningspolicy innebär att hälften av årets resultat efter skatt delas ut till aktieägarna. Efter årets utdelning på 2,4 miljoner blir företagets soliditet 59 procent, en nivå som är klart högre än medianen på 30–35 procent för pr-byråer av motsvarande storlek.

– Vi sparar alltid hälften av årets resultat efter skatt i företaget. Det är viktigt att samla i ladorna och skapa anställningstrygghet, säger Westanders vd Patrik Westander.

Delägargruppen uttryckte under stämman ett brett stöd för företagsledningens principbeslut om att inte söka statligt företagsstöd genom korttidspermittering:

”Trots en sannolikt mycket svag konjunkturutveckling förväntar vi oss en stabil lönsamhet för Westander även under 2020. Enligt lagtexten är statligt stöd genom korttidspermittering bara en möjlighet för företag som har drabbats av ’allvarliga ekonomiska svårigheter’.”

– Skattebetalarnas pengar behövs i välfärden. Det är viktigt att permitteringsstödet enbart går till företag som verkligen har allvarliga ekonomiska svårigheter, säger Patrik Westander.

Värdet på Westander har under de senaste åtta åren ökat med 149 procent, från 10,5 miljoner kronor 2012 när värderingsmodellen fastställdes till 26,3 miljoner efter årsstämman 2020.

Westander har totalt 19 delägare som har jobbat i genomsnitt åtta år i företaget. Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån ägs fortfarande till största delen av grundarna.