Westander Hållbarhet blir GRI-utbildare

Pr-byrån Westander stärker nu sitt hållbarhetserbjudande genom utbildning i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards. Westander blir därmed den fjärde aktören i Sverige att erbjuda utbildningen.

Westander blev nyligen godkända av Global Reporting Initiative, GRI, att bli GRI Training Partner. Därmed kommer pr-byrån kunna erbjuda certifierade kurser i GRI Standards, den mest kända och vedertagna standarden för hållbarhetsredovisning.

– Jag är stolt och glad att Westander nu blir Sveriges första pr-byrå som kan utbilda i hållbarhetsredovisning enligt GRI. Med certifierade kurser kommer vi att skapa fler kontaktytor för våra uppdragsgivare, säger Katalin Herngren Bachry, ansvarig för Westanders erbjudande inom hållbarhetsredovisning.

Omkring 70 procent av världens största företag rapporterar enligt GRI. Det är också den standard som regeringen uppmuntrar svenska företag att använda i sin hållbarhetsredovisning. Tidigare har bara tre hållbarhetsbyråer varit certifierade GRI Training Partner i Sverige: Enact, Ethos International och Goodpoint.

– Westander vill vara ett stöd i det strategiska arbetet kring hållbarhetsredovisningen. En självklar del i detta är att tydliggöra vår expertis inom den mest vedertagna redovisningsstandarden på området, säger Katalin Herngren Bachry.

Westander har även valt att gå med i GRI Gold Community, ett nätverk för organisationer från hela världen. Här utbyts erfarenheter inom det senaste på hållbarhetsområdet generellt och om hållbarhetsredovisning specifikt.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 40 miljoner 2017. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.