Westander höjer timpriset med 12,5 procent

Pr-byrån Westander höjer timpriset från 1 600 till 1 800 kronor exklusive moms. Prishöjningen med 12,5 procent ska skapa utrymme för höjda löner i en verksamhet som kännetecknas av balans i livet och god lönsamhet.

Timprishöjningen genomförs från årsskiftet för Westanders nya uppdragsgivare och från den 1 april 2011 för byråns nuvarande uppdragsgivare. Prishöjningen är den första förändringen av Westanders timpris på fyra år. Inflationen har under samma period varit cirka sju procent.

– Det höjda timpriset skapar utrymme för lönehöjningar och underlättar för Westander att möta uppdragsgivarnas efterfrågan på kvalificerad rådgivning. Vi ska fortsätta att rekrytera kompetenta och engagerade konsulter, säger pr-byråns vd Patrik Westander.

Westander ökade byråintäkten med fem procent under årets första tio månader, jämfört med motsvarande period 2009. Vinstmarginalen var 19 procent och vinsten uppgick till 4,0 miljoner kronor.

– Westander ska inte konkurrera med ett lågt pris utan med hög kvalitet. Vi hjälper i första hand uppdragsgivarna att själva skapa publicitet och lobba. Det handlar om en rådgivning som ställer mycket höga krav på konsulternas kompetens, säger Patrik Westander.

Westanders vinstdelningsprogram innebär att 40 procent av rörelseresultatet används till vinstdelning – lika för alla anställda. Dessutom går all vinst utöver lönsamhetsmålet till den kollektiva bonusen. Lönsamhetsmålet motsvarar en vinst på cirka 200.000 kronor per anställd.

Westander har för närvarande 24 anställda och cirka 60 aktiva kundrelationer. Westander utsågs under första halvåret till såväl Årets Stora Pr-byrå 2009 i Regis och Dagens Industris kundundersökning som Kundens Bästa Pr-byrå 2010 i Novus och Resumés kundundersökning.