Westander medlem i Reklamförbundet

Pr- och lobbyfirman Westander Publicitet & Påverkan har blivit invald som associerad medlem i Sveriges Reklamförbund.

– Reklamförbundet är en seriös och aktiv samhällsaktör. Den barriär som i dag finns mellan reklam- och pr-branscherna gynnar varken uppdragsgivarna eller samhällsdebatten, säger vd Patrik Westander.

Reklamförbundet vänder sig numera till alla konsultföretag som arbetar med marknadskommunikation. Westander kommer att skaffa sig ARU-kompetens (ansvarig reklamutgivare), för att uppfylla de kvalitetskrav som Reklamförbundet ställer.

– Att knyta bra kontakter och lära mer om reklam är ett viktigt mål med vårt medlemskap. Vi är också varma förespråkare av integrerad kommunikation och kommer att föreslå att en arbetsgrupp inom pr etableras på Reklamförbundet, säger Patrik Westander.

En sådan arbetsgrupp skulle, utöver att bygga generell pr-kompetens, bland annat kunna diskutera vad det konkret innebär att jobba med pr i enlighet med Reklamförbundets etiska regelverk. Det vill säga på ett sätt som är ”förenligt med sociala, ekonomiska och miljömässiga principer för en hållbar utveckling”.

Westander växer och har nyligen flyttat till större lokaler. Byrån har för närvarande elva anställda och 30 aktiva kundrelationer. Byråintäkten ökade med 54 procent under första kvartalet 2005, jämfört med motsvarande period föregående år. Westander är en av Sveriges snabbast växande pr-byråer.

Pressmeddelanden 2005

Visa fler