Westander minskar med en procent

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2013 blev 28,3 miljoner kronor, en minskning med 0,3 miljoner eller en procent jämfört med 2012. Byråintäkten per anställd minskade till 1,2 miljoner.

– Vi gläds åt byråns stabila samlade intäkter i ett svagt konjunkturläge. Men under 2014 blir det viktigt att åter höja byråintäkten per anställd från alltför låga 1,2 miljoner, säger vd Patrik Westander.

Den minskade byråintäkten per anställd förklaras av en fallande beläggningsgrad under förra året. Westanders enhetliga och öppet redovisade timpris var oförändrat 1 800 kronor exklusive moms för tredje året i rad.

– Konjunkturen kändes starkare under fjärde kvartalet, då beläggningsgraden ökade med nio procentenheter jämfört med årets första nio månader. Intrycket av en tydlig konjunkturvändning stärks dessutom av att vi fått en rivstart under januari, säger Patrik Westander.

Medierelationer utgjorde 84 procent av Westanders byråintäkt under 2013 och lobbying stod för 16 procent. Företag svarade för 46 procent av byråintäkten, medan intresseorganisationer stod för rekordhöga andelen 43 procent och myndigheter för rekordlåga 11 procent.

– Vi har valt att avstå från prisdumpning i offentliga upphandlingar. Westander ska inte konkurrera med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

Westander flyttade under november in i dubbelt så stora lokaler vid Slussen. I dag omfattar personalstyrkan 26 personer och målet är att bli 35 anställda under 2014.

Westanders resultat för 2013 publiceras den 21 januari.