Westander ökar byråintäkten

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan ökade byråintäkten med 36 procent under första halvåret, jämfört med första halvåret 2003. Vinstmarginalen uppgick till 28 procent.

Westanders vinst uppgick till 1,4 miljoner kronor under första halvåret 2004. Byråintäkten ökade till 5,2 miljoner kronor, att jämföra med 3,8 miljoner under första halvåret 2003.

– Under våren har vi sett tydliga tecken på att marknaden har vänt. Uppdragsgivarnas naturliga försiktighet i en svag konjunktur har ersatts av ökad framtidstro och snabba beslut, säger vd Patrik Westander.

Pr-byrån Westander har för närvarande nio anställda och drygt 20 aktiva kundrelationer. Bland Westanders uppdragsgivare finns Apoteket, Folksam, Handikappförbunden, Räddningsverket, SBAB, Sida, Skatteverket, Statoil, Svenskt Näringsliv och Sydkraft. Westander har som mål att fortsätta att växa lönsamt genom rekrytering.

– Hösten ser ännu ljusare ut. Under lågkonjunkturen har många personer med fast anställning varit försiktiga jobbsökare, men nu ökar våra möjligheter att rekrytera nya konsulter med praktiska erfarenheter av medierelationer och lobbying, säger Patrik Westander.

Pressmeddelanden 2004

Visa fler