Westander ökar med 14 procent

Pr-byrån Westanders byråintäkt blev rekordstora 7,9 miljoner kronor under första kvartalet, en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande period 2012. Vinstmarginalen uppgick till 22 procent.

– Vi gläds åt ett nytt intäktsrekord i kombination med en mycket stabil lönsamhet. Vinsten under första kvartalet har nu landat på över en miljon kronor åtta år i rad, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders rörelseresultat var 1,7 miljoner under första kvartalet 2013, vilket är 0,1 miljoner mindre än första kvartalet 2012. Under perioden 2006-2013 har vinsten under första kvartalet legat stabilt mellan 1,0 och 2,1 miljoner kronor.

– De goda ekonomiska resultaten är ett kvitto på att vårt grundläggande strategival fungerar. Westander ska inte konkurrera med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander.

Westanders enhetliga och öppet redovisade timpris är 1 800 kronor exklusive moms. Byrån utsågs nyligen till Årets Stora Pr-byrå 2012 i Regis och Dagens Industris kundundersökning. Därmed har Westander utsetts till Årets Byrå under fyra av de senaste fem åren.

De tio största uppdragsgivarna stod för 45 procent av byråintäkten under första kvartalet. Intresseorganisationer svarade för 51 procent av Westanders byråintäkt, medan företag stod för 40 procent och myndigheter för resterande 9 procent. Medierelationer utgjorde 83 procent av byråintäkten och lobbying svarade för 17 procent.

Pressmeddelanden 2013

Visa fler